Phương pháp đào tạo

Không chỉ truyền đạt kiến thức Tiếng Anh mà còn bồi dưỡng các kỹ năng mềm giúp các bạn học sinh phát triển trở thành những chủ nhân ưu tú của tương lai mai sau

Lối chia sẻ cởi mở sẵn sàng đón nhận góp ý từ phụ huynh và học sinh. Tương tác đa chiều giữa thầy cô – học viên – gia đình luôn được đội ngũ nhân viên Sunny King cập nhật, đề cao. Nội dung học tập được xây dựng phù hợp với sức học và khả năng tiếp nhận của từng học viên. Đối với các bạn học sinh mầm non luôn có giáo viên trợ giảng hỗ trợ xuyên suốt thời gian học đảm bảo sự tập trung của các bạn nhỏ

Tam giác Kiểm tra – Giảng dạy – Đánh giá lặp đi lặp lại trong suốt quá trình và áp dụng cho tất cả các khóa học. Luôn có các bài kiểm tra hằng ngày và lịch thi định kỳ xác định sự tiến bộ của học sinh nhằm có định hướng đúng đắn trong học tập để phụ huynh kịp thời theo dõi. Tại trường phương thức giảng dạy luôn được các thầy cô đề cao đó là: một, lấy học sinh làm trung tâm, đảm bảo sự tham gia tối đa và khuyến khích các học sinh học tập tích cực trong lớp; hai, luôn đặt lợi ích của học sinh lên dàng đầu, các học viên luôn được theo dõi tình hình học tập một cách sát sao nhất để có thể tạo được môi trường học tập phù hợp với học sinh, giúp các con tự tin vào bản thân, chuyên tâm học tập; cuối cùng là sự đánh giá được đề cao ở đây không chỉ giữa các thầy cô với học sinh mà còn giữa cha mẹ với các con, và ngược lại giữa các con với thầy cô, bạn bè xung quanh và chương trình học tập