ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Cô Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ ngôn ngữ Anh trường Đại học Hà Nội

Giảng viên đại học

12 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh, sinh viên

Mr. Luca Burlon

University of Bologna

2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại châu Âu và Việt Nam.

Kinh nghiệm làm việc trong tổ chức phi chính phủ quốc tế “EuroDemos Youth Mobility”: quản trị các dự án hợp tác quốc tế và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên

Châm ngôn: “Losing means try again”

Mr. James Peter Ranby

University of  Stellenbosch

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL

2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Kinh nghiệm làm việc đa quốc gia tại Nam phi, Mỹ và Châu Âu. Thầy có thể hướng dẫn và mở rộng kiến thức, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế cho học viên

Mr. Joseph Anderson

University of Leeds

Chứng chỉ tiếng Anh TELF

2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Hồng Kông và Việt Nam